özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Advertorial

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Gerçekleştirilir? 

blank

Ölüm, kişiliği hukuken sona erdirdiği gibi, kişinin malvarlığı üzerindeki mülkiyet hakkını da sona erdirmektedir. Bununla birlikte ölenin ardında kalanlar, cenaze işlemlerinin sonlandırılması akabinde miras mallarının intikalinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü ev eşyaları gibi mülkiyet ilişkisinin zilyetlik ile kolaylıkla kurulabildiği mallar haricindeki malvarlığı değerlerine (Örneğin: bankadaki para, döviz, altın; tapuda kayıtlı taşınmazlar; otomobil gibi taşıtlar) istinaden intikal işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Kardeşler arasında miras paylaşımı, tarafların her biri paylaşıma istinaden anlaşmaya varabiliyorsa oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak taraflar arasında anlaşmazlık varsa, tüm kardeşlerin kabul ettiği anlaşmayı tek bir mirasçı dahi onaylamıyorsa uyuşmazlığın dava yoluyla çözülmesi gerekecektir. 

Dershane Fiyatları İçeriği


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Başvuruları Başladı!


Anlaşma Halinde İntikal İşlemlerinin Yürütülmesi

Tüm mirasçılar paylaşım ve intikale ilişkin anlaşmaya varmışlarsa, sulh hukuk hakimliği veya noterlik kanalıyla mirasçılık belgesi alıp veraset ve intikal işlemleri için beyannamede bulunarak vergilerini öderler. Bunun akabinde vergi dairesinden vergilerini ödemiş olduklarına ilişkin olarak borcu yoktur yazısını alırlar ve bu yazıyla birlikte ilgili mercilere başvurarak intikali talep edebilirler. Örneğin taşınmaza ilişkin vergi borcu yoktur yazısı ile tapuya gidildiğinde, kural olarak tapuda intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Ancak dediğimiz gibi tüm bu işlemlerin malikler tarafından birlik halinde yapılması gerekmektedir. Bu noktada murisin yani miras bırakan ölenin eşi sağ ise, sağ kalan eşin miras payının da söz konusu olacağı hususu gözden kaçırılmamalıdır. 

Anlaşma Sağlanamaması Halinde Miras Paylaşımı

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, miras paylaşımının dava yoluyla gerçekleştirilmesi söz konusu olacaktır. Miras paylaşımının dava yoluyla gerçekleştirilecek olması halinde hukuki iş ve işlemlerin alanında uzman bir miras avukatı yardımıyla yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Paylaşıma istinaden ortaklığın giderilmesi davası veya miras taksim davası gibi davalar açılabilir. Davada aynen taksim konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması veya dava konusu malın aynen taksime uygun olmaması(örneğin bölünemez parsel büyüklüğünün engel teşkil ettiği durumlar) gibi hallerde, satış suretiyle miras taksimi sağlanabilecektir. Bu halde dava konusu edilen mallar satışa çıkarılır ve satış sonucunda elde edilecek olan tutar, mirasçılar arasında miras payları oranında bölüştürülür.

Yorum Yap

Desteğe Sor..
Merhaba,
Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak size danışmanlık sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?